Do wielu szkół i placówek w Polsce rozsyłane są oferty dotyczące realizacji zajęć profilaktycznych. Zazwyczaj oferenci powołują się na rekomendacje dla tych programów, przyznane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA), Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN), Instytut Psychiatrii i Neurologii (IPiN) oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE).

Realizacja rekomendowanych programów w szkołach i placówkach jest bardzo potrzebna, szczególnie obecnie w czasie pandemii, kiedy nasilają się problemy zdrowia psychicznego.

Centrum Pozytywnej Edukacji wdraża swoje programy poprzez sieć współpracujących z nami trenerów i placówek doskonalenia nauczycieli. Szkolimy realizatorów programów „Przyjaciele Zippiego”, „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”, „Strażnicy Uśmiechu” i przygotowujemy nauczycieli, pedagogów, psychologów i wychowawców do prowadzenia zajęć z dziećmi.

Problem, przed którym ostrzegamy, to oferowanie naszych programów w wersji niezgodnej z przyjętymi standardami jakości. Oferta rozmaitych instytucji, korzystających z szyldu „Rekomendacje”, polega na realizacji takich zajęć przez osoby zewnętrzne, nie znające dzieci, nie tworzące bezpiecznej atmosfery i w sposób niezgodny z przyjętymi zasadami i standardami (oferując program przeznaczony do realizacji w ciągu całego roku szkolnego jako tygodniowy). 

Firmy specjalizujące się w marketingu profilaktyki zachęcają do zakupienia programu, albo pakietu programów i „załatwienia” w ten sposób tematu profilaktyka w szkole lub w gminie. Należy mieć świadomość, że skuteczne działania z zakresu profilaktyki, powinny być długotrwałe, odpowiednie do potrzeb, możliwości i uwarunkowań danego środowiska. 

Zapraszamy do wdrażania programów profilaktycznych zgodnie z rekomendacjami, które poparte są ewaluacją programów.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.