Koncepcja placówki i profil jej działania są wynikiem refleksji autorki, po wielu latach doświadczeń oraz pracy na rzecz systemu doskonalenia zawodowego nauczycieli w Polsce. Placówka jest też kontynuacją założeń programowych, jakie były realizowane w Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej, w okresie 2003-2009, kiedy Elżbieta Nerwińska była dyrektorem tej centralnej placówki doskonalenia nauczycieli, powołanej przez Ministra Edukacji Narodowej.

 

Misją Centrum Pozytywnej Edukacji jest tworzenie w szkole warunków do rozwoju mocnych stron, zdolności i potencjału każdego dziecka.