Członkowie Rady Programowej Centrum Pozytywnej Edukacji:

Kliknij osobę, żeby pokazać/ukryć informacje

Sylwia Wierzchowska

Wykształcenie:

Zdjęcie Elżbieta Nerwińska

Absolwentka studiów na Wydziale Nauki o rodzinie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, oligofrenopedagogiki, zarządzania oświatą.

 

Doświadczenia zawodowe:

 • nauczyciel szkolny
 • nauczyciel przedszkolny
 • tutor
 • dyrektor ośrodka wspierającego rodziny: Kangurek
 • dyrektor przedszkola Mistrzowie Zabawy
 • koordynator zespołu edukacji wczesnoszkolnej
 • realizator projektów europejskich i lokalnych
 • dyrektor ośrodka szkoleniowego OptyMisja
 • trener umiejętności psychospołecznych
 • trener programów promocji zdrowia i psychoprofilaktyki; arteterapii, pedagogiki zabawy, poradnictwo rodzinne;
 • autor własnych projektów i programów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki

 

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Trener programów: Przyjaciele Zippiego, Strażnicy Uśmiechu, Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej.
 • trener programu psychoedukacyjnego Szkoła dla Rodziców i Wychowawców: część I: „Jak mówić, żeby dzieci słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły.”, część II: „Rodzeństwo bez rywalizacji”, część III: „Dla rodziców nastolatków."
 • trener programu PWR – Program Wspierania Rodziny
 • Kurs tutorski – Szkoła tutorów Collegium Wratislaviense
 • Porozumienie bez przemocy
 • Dialog motywujący
 • szkolenia z pedagogiki zabawy – Klanza:
 • Realizator programów z zakresu profilaktyki: Spójrz Inaczej, Spotkania z Leonem, trener projektu Odyseja Umysłu, Kompetencje coachingowe w pracy nauczyciela, Wychowanie do nauczania włączającego, Grywalizacja w edukacji, Ocenianie kształtujące, Szkoła Prototypowania – Konstruktywizm w edukacji, Podyplomowy cykl szkoleń prowadzenia kursów narzeczeńskich, Terapia Integracji Sensorycznej, O trudnej sztuce porozumiewania się – budowanie relacji., Terapia behawioralna, Warsztaty rozwoju osobistego – Równowaga we mnie i wokół mnie, Klocki Lego w edukacji, Interwencja wobec agresji i przemocy w szkole

 

O sobie:

Moje pasje oddają zainteresowanie związane z optymistyczną pedagogiką, filozofią i wychowaniem, a przede wszystkim wyrastają z życiowych doświadczeń i marzenia o tym, by każdy miał szansę stworzyć dla siebie Apteczkę pełną skarbów, wartości, które leczą rany duszy i dają siłę. 

 

Teresa Radomska

Zdjęcie Elżbieta NerwińskaWykształcenie:

 • Studium Nauczycielskie w Poznaniu - wychowanie przedszkolne
 • UAM Poznań - Pedagogika – wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe
 • UAM Poznań - Terapia pedagogiczna
 • ODN w Poznaniu - kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej
 • ODN w Poznaniu - kurs kwalifikacyjny przygotowujący do pracy edukatorskiej
 • Uniwersytet Warszawski – studia podyplomowe przygotowujące kadrę edukatorską do kształcenia na odległość
 • Kurs przedmiotowo metodyczny z języka angielskiego
 • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu – Akademia Trenera

 

Stopień awansu zawodowego:

 • nauczyciel dyplomowany - 2001

 

Zatrudnienie i pełnione funkcje:

 • nauczyciel i doradca metodyczny
 • od 2005 – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu – nauczyciel konsultant

 

Wybrane elementy doświadczenia zawodowego:

 • kierownik projektów edukacyjnych ODN w Poznaniu: (Raban – recykling a nie bałagan, Ciekawe formy współpracy z rodzicami, Projekt – to działa, Przywrócić skuteczność nauczania)
 • udział w projekcie międzynarodowym Sealll – autoewaluacja w instytucjach doskonalenia i kształcenia dorosłych,
 • realizator zajęć w projekcie dla dzieci i młodzieży „Kampania na rzecz ubóstwa” we współpracy z KDE i Markotem – szkolenia dla dorosłych - rozwijanie kompetencji kluczowych
 • kierownik projektu międzynarodowego G@ME – uwzględnianie różnic płci w edukacji medialnej, kierowanie polska grupą projektową,
 • kierownik projektu międzynarodowego Involve Parents – Improve Schools: opracowanie raportu i przykładów dobrych praktyk współpracy z rodzicami
 • kierownik projektu międzynarodowego Fobek – o lepsze przedszkole, upowszechnienie innowacyjnych działań i metod w przedszkolach Polski, Finlandii i Norwegii.
 • koordynator działań ewaluacyjnych ogólnopolskiego projektu „Wdrażanie podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz wychowania przedszkolnego”
 • prowadzenie zajęć z metodyki wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej oraz diagnozy pedagogicznej w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu oraz Wyższej szkole Uniterra w Poznaniu
 • ekspert komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy
 • współautor innowacyjnego programu nauczania edukacji wczesnoszkolnej w ramach projektu „Uczeń przerósł mistrza”
 • Trener programów wychowawczych Przyjaciele Zippiego, Strażnicy Uśmiechu, Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnejprowadzenie szkoleń dla nauczycieli i dyrektorów oraz opieka merytoryczna nad wdrażanymi w przedszkolach i szkołach działaniami