Strażnicy Uśmiechu

Program „Strażnicy Uśmiechu” to cykl warsztatów psycho-edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela z dziećmi i młodzieżą w szkołach podstawowych. Nauczyciel może prowadzić zajęcia w trakcie godzin wychowawczych, jako zajęcia pozalekcyjne, zajęcia świetlicowe, w trakcie tzw. „Zielonej szkoły” lub też na zajęciach dodatkowych.

Autorka programu Nada Ignjatović – Savić opracowała scenariusze warsztatów w taki sposób, że nauczyciele mogą poprowadzić zajęcia na ich podstawie bez dodatkowego przygotowania. Jednakże, jak pokazały wieloletnie doświadczenia trenerów upowszechniających program, bardzo przydatne jest szkolenie nauczycieli, które ma na celu m. in.:

 • zapoznanie z programem i przygotowanie do prowadzenia warsztatów;
 • zwiększenie samoświadomości i pobudzenie do refleksji nad własnym funkcjonowaniem w roli wychowawcy;
 • rozwój kompetencji osobistych nauczycieli, gotowości i umiejętności budowania akceptujących, pozytywnych relacji z uczniem.

Szkolenie dla nauczycieli ma charakter warsztatów rozwoju osobistego i jest prowadzone wg scenariusza przygotowanego przez Nadę Ignjatović – Savić. Wykonywane w trakcie warsztatów ćwiczenia mają na celu pogłębienie u uczestników świadomości własnych uczuć, potrzeb i postaw wychowawczych, budowanie zaufania do siebie i do innych, tworzenie okazji do refleksji i doświadczania – jakie są moje priorytety, moje wartości, mój stosunek do dzieci, ich rodziców i do innych nauczycieli.

Szkolenie trwa 14 godzin dydaktycznych i zazwyczaj jest organizowane dla nauczycieli z jednej szkoły czy placówki. Udział w warsztatach powinien być dobrowolny i poprzedzony informacją o charakterze tego szkolenia. W celu zamówienia szkolenia należy wypełnić i odesłać kartę zgłoszenia.

Koszt szkolenia dla nauczycieli  w programie „Strażnicy Uśmiechu” wynosi  300 zł od osoby. W tej cenie, każdy z uczestników szkolenia otrzymuje Podręcznik ze scenariuszami do prowadzenia zajęć z dziećmi (Strażnicy Uśmiechu Część 1 lub Strażnicy Uśmiechu Część 2). Istnieje możliwość dokupienia drugiej książki w cenie 50 zł za sztukę.

Szkoła/placówka zamawiająca szkolenie – zapewnia:

 • salę, w miarę możliwości wyposażoną w odpowiednią ilość wygodnych krzeseł/foteli, które można będzie ustawić w kręgu;
 • materiały szkoleniowe – kredki świecowe (jedno pudełko na trzy osoby), nożyczki, taśmę klejącą, papier do drukarki A4 – pół ryzy;
 • tablicę zwykłą do pisania lub białą z flamastrami, lub typu Flip-chart;
 • możliwość korzystania z komputera oraz rzutnika; 

LISTA TRENERÓW I INSTRUKTORÓW PROGRAMU STRAŻNICY UŚMIECHU

oferujących szkolenia w porozumieniu z Centrum Pozytywnej Edukacji

  

l.p.

Imię i nazwisko

Miasto

Telefon

e-mail

1.

Elżbieta Babicz

Białystok

698 035 173

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.

Anna Bentyn - Trenerka

Gniezno

600 180 864

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3.

Ilona Domińczak

Grudziądz Poradnia

Psych – Ped

663 074 482

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

4.

Elżbieta Górecka

Morąg

509 534 733

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

5.

Marta Grochowska

Kraków

694 125 516

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6.

Iwona Hudańska

Konin CEN

63 242 23 32

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

7.

Barbara Jocz

Białystok MODM

661 570 347

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

8.

Gabriela Kurek

Bydgoszcz

695 411 933

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

9.

Monika Kramkowska

Włocławek

603 794 849

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

10.

Grażyna Łaniewska

Trenerka

Centrum Edukacji Nauczycieli Białystok

85-7329867

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

11.

Jadwiga Krzewska - Gordzijewska

WOM Gorzów wlkp.

95 721 61 10

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

12.

Elżbieta Milczarek

Warszawa

503 87 47 99

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

13.

Elżbieta Miszczyńska

Kraków

509 727 500

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

14.

Beata Murgała

Grudziądz - PPP

602 772 518

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

15.

Sabina Musiał

Ełk

509 866 416

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

16.

Elżbieta Nerwińska

Trenerka

Warszawa

608 370 777

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

17.

Ewa Nowak

Poznań - ODN

504 04 45 45

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

18.

Bogumiła Ogrodowczyk

Płock

502 790 232

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

19.

Anna Ogrodnik

RODNiP WOM

Rybnik

692 498 846

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

20.

Teresa Radomska

Poznań - ODN

61 858 47 30

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

21.

Maria Skowrońska

Trenerka

Ostróda

667 866 863

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

22.

Sylwia Wierzchowska

Lublin

510 388 972

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

23.

Elżbieta Widocka

Koszalin

882 003 488

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

24.

Justyna Wojnecka

Radomsko

603 760 821

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Każdy z nauczycieli otrzymał pod koniec pilotażu do wypełnienia raport realizatora programu. Na tej podstawie trenerzy opracowywali raport trenera. Poniżej przedstawiono zbiorczo dane zebrane z raportów przekazanych przez trenerów.

Dane ogólne

LICZBA KLAS

I-III

IV-VI

Inne

 

81

70

- „0”- 2

 

 

 

LICZBA UCZNIÓW

z klas I-III

Z klas IV-VI

Z innych

 

1398

1311

53

 

 

 

 

RAZEM    2762

 

Podsumowanie danych zebranych z raportów trenerów

 

▪ W pilotażu programu wychowawczo-profilaktycznego „Strażnicy Uśmiechu”  wzięło udział 14 szkół podstawowych z całej Polski.

▪ W szkoleniu wzięło udział 190 nauczycieli, z czego 122 zrealizowało całość programu.

▪ 2762 uczniów brało udział w zajęciach w roku szkolnym 2006/2007.

▪ Wśród przeszkolonych najwięcej było nauczycieli mianowanych a najmniej nauczycieli stażystów.

▪ Wśród przeszkolonych najwięcej było nauczycieli nauczania zintegrowanego.

▪ Najwięcej było nauczycieli ze stażem pracy między 7 a 20 lat.

▪ Prawie wszyscy nauczyciele przystępując do realizacji programu czuli się do niego przekonani

▪ Prawie wszyscy nauczyciele uważają, że warto było realizować program, ponieważ mieli szanse lepiej i głębiej poznać uczniów.

▪ W wyniku realizacji programu nauczyciele najwięcej dowiedzieli się o lękach i ograniczeniach u dzieci.

▪ Większość nauczycieli po przeprowadzeniu programu zauważyła w sobie korzystne zmiany, najwięcej z nich stało się bardziej otwartymi, wyrozumiałymi i spokojniejszymi w pracy z dziećmi.

▪ W przyszłości większość nauczycieli chce realizować program.

▪ Dla większości nauczycieli realizacja programu zaowocowała nowymi pomysłami, najczęściej wymienianym było wykorzystanie poznanych zabaw, ćwiczeń i technik na innych zajęciach lekcyjnych.

 

Co – zdaniem nauczycieli – realizacja programu dała uczniom?

▪ Program był przyjmowany przez dzieci pozytywnie, były chętne, aktywne i zaangażowane.

▪ Nauczyciele w wyniku realizacji programu zauważyli pozytywne zmiany u większości uczniów.

▪ Według nauczycieli dzięki realizacji programu dzieci nauczyły się przede wszystkim wypowiadania się na forum grupy, słuchania siebie nawzajem i swobody w wypowiadaniu swoich uczuć i potrzeb.

▪ Dzięki realizacji programu zaszły zmiany w klasie, przede wszystkim poprawił się kontakt z wychowawcą, poprawiła się także atmosfera w klasie.

 

Uwagi i sugestie nauczycieli dotyczące realizacji programu

▪ Podczas realizacji programu większość nauczycieli korzystało ze wsparcia innych realizatorów

Wsparcie polegało głównie na wymianie doświadczeń pomiędzy realizatorami.

▪ Zauważono korzystne zmiany wśród grona nauczycieli, przede wszystkim lepsze zrozumienie siebie nawzajem oraz większa otwartość, życzliwość i współpraca.

▪ Większość rodziców zauważyło zmiany w swoich dzieciach, najczęściej sygnalizowali, że dzieci stały się bardziej otwarte i chętniej z nimi rozmawiają.

▪ Wszyscy nauczyciele prowadzili zajęcia w kręgu, wielu z nich narzekało na za dużą liczbę dzieci w jednej grupie

▪ Największą trudność sprawiła nauczycielom zbyt krótka lekcja, utrzymanie dyscypliny oraz zbyt duża liczebność grup

▪ Nauczyciele stwierdzili, że jest to użyteczny program wychowawczy oraz jest to ciekawa i atrakcyjna propozycja zarówno dla uczniów jak i nauczycieli.

 

Wnioski

 

Program wychowawczo – profilaktyczny „Strażnicy Uśmiechu” autorstwa Nady Ignjatović – Savić został pilotażowo zrealizowany w kilkunastu szkołach podstawowych w Polsce. Z przeprowadzonych rozmów, ankiet i spotkań superwizyjnych wynika, że w większości program został przyjęty pozytywnie. Nauczyciele po przejściu 32-godzinnego szkolenia przygotowującego ich do realizacji programu mieli różne wątpliwości. Okazało się, że wiele z nich było uzasadnionych. Po przystąpieniu do realizacji programu z dziećmi nauczyciele wskazywali często problemy organizacyjne, zbyt dużą liczebność dzieci oraz zbyt mało czasu na prowadzenie zajęć. Jednak większość z nich poradziła sobie z pojawiającymi się trudnościami i realizowała program.

Nauczyciele zauważyli korzystne zmiany, które zaszły w nich samych i w uczniach po zrealizowaniu programu. Nauczycieli zaczęli dostrzegać, doceniać i słuchać siebie nawzajem. Podczas realizacji programu wielokrotnie dzielili się między sobą doświadczeniami zdobytymi podczas zajęć. Nauczyciele i rodzice u większości dzieci również dostrzegli zmiany w zachowaniu. Największym sukcesem było otwarcie się dzieci nieśmiałych i zamkniętych w sobie. Poza tym uczniowie wynieśli dużo umiejętności przydatnych w codziennym życiu, zarówno w szkole jak i w domu. Nauczyli się słuchać siebie nawzajem, stali się bardziej tolerancyjni i otwarci w komunikacji, są bardziej swobodni w wyrażaniu swoich uczuć i potrzeb. Dzięki realizacji programu w większości szkół bardzo poprawiła się atmosfera w klasie oraz kontakt z wychowawcą. Podczas zajęć każde z dzieci miało możliwość wypowiedzieć się i zostać wysłuchanym, duża ilość ćwiczeń ruchowych, zabaw, rysowanie podnosiło atrakcyjność warsztatów. Duża ilość uczniów dopytywała swoich nauczycieli o to, kiedy się odbędą następne zajęcia.

Pilotaż programu „Strażnicy Uśmiechu” zakończył się w czerwcu 2007 r. Większość nauczycieli, uczniów i rodziców wyrażało pozytywne opinie na temat programu, jednogłośnie twierdzili, że uczestnictwo w nim miało dla nich duże znaczenie.

 

Opracowała

 

Małgorzata Ignaczewska

Pracowania Psychoedukacji

Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej

 

 

 

Warszawa, wrzesień 2007 r.

Likwidacja Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej od 01.01.2010 r. przerwała realizację programu „Strażnicy Uśmiechu”, a Elżbieta Nerwińska, poprzednio dyrektorka CMPP-P, powołując niepubliczną placówkę doskonalenia nauczycieli: Centrum Pozytywnej Edukacji, podjęła kontynuację niektórych działań programowych CMPP-P.

Program „Strażnicy Uśmiechu” oferowany jest w Polsce w porozumieniu z Trenerami  przeszkolonymi przez Nadę Ignjatović Savić oraz Instruktorami, którzy są przygotowywani do prowadzenia szkoleń dla nauczycieli przez Centrum Pozytywnej Edukacji.

Kurs dla Trenerów programu „Strażnicy Uśmiechu” przeprowadziła autorka programu Nada Ignjatović – Savić w maju 2006 roku. Dyplomy Trenerów uprawniające do prowadzenia szkoleń dla nauczycieli otrzymali: 

 1. Anna Bentyn –  Gniezno;
 2. Małgorzata Dotka – CMPP-P – ORE, Warszawa;
 3. Bernadetta Jabłońska – WMODN, Olsztyn;
 4. Małgorzata Jakubczak – CMPP-P – obecnie Polski Instytut Mindfulness w Warszawie;
 5. Marianna Jonak – Puławy;
 6. Grażyna Łaniewska – Centrum Edukacji Nauczycieli, Białystok;
 7. Urszula Łącka – Konin;
 8. Beata Łęcka – Katowice;
 9. Elżbieta Nerwińska – CMPP-P – obecnie Centrum Pozytywnej Edukacji;
 10. Grażyna Skoczek – CMPP-P  - ORE, Warszawa;
 11. Maria Skowrońska – Stowarzyszenie Wychowanie dla Przyszłości w Ostródzie;
 12. Mieczysław Wojciechowski – Warszawa;

Po przekształceniu CMPP-P w Ośrodek Rozwoju Edukacji Centrum Pozytywnej Edukacji odkupiło scenariusze do prowadzenia warsztatów, a autorka Nada Ignjatović – Savić wyraziła zgodę na  oferowanie programu „Strażnicy Uśmiechu” szkołom i nauczycielom przez Centrum Pozytywnej Edukacji.

W maju 2011 roku zorganizowany został Kurs dla Instruktorów programu „Strażnicy Uśmiechu”. Uczestniczące w nim  trenerki programu „Przyjaciele Zippiego”, uzyskały uprawnienia do prowadzenia szkoleń dla nauczycieli w programie „Strażnicy Uśmiechu”.     W kolejnych latach 2012; 2013 i 2014 kolejne grupy Instruktorów – uzyskały uprawnienia do prowadzenia szkoleń dla nauczycieli. Poniżej zamieszczamy listę Trenerów i Instruktorów, którzy aktualnie oferują szkolenia dla nauczycieli - realizatorów programu „Strażnicy Uśmiechu”, w porozumieniu z Centrum Pozytywnej Edukacji. 

W roku szkolnym 2006/2007 został przeprowadzony pilotaż programu w 14 szkołach podstawowych w całej Polsce.

 

 

► Liczba placówek, które realizowały program:

 

WOJEWÓDZTWO

MIASTO

SZKOŁA PODSTAWOWA

Wielkopolskie

Gniezno

Żydowo

Konin

Konin

4

Podkarpackie

Tarnobrzeg

1

Łódzkie

Radomsko

2

Lubelskie

Puławy

1

Podlaskie

Białystok

1

Małopolskie

Kraków

1

Pomorskie

Malbork

1

Śląskie

Mikołów

1

Mazowieckie 

Warszawa, Międzyborów 

2 

RAZEM

 

14

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.