Promocja zdrowia w szkole – szkoleniowa rada pedagogiczna, w trakcie której prezentacja zagadnień z zakresu promocji zdrowia  jest połączona z  dyskusją na temat możliwości i ograniczeń zapewnienia w szkole klimatu społecznego sprzyjającego zdrowiu psychicznemu uczniów i nauczycieli. Prezentacja programu HEPS – dotyczącego zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej dzieci i młodzieży.

Czas: 3 godz. dydaktyczne

Cena: 600 PLN 


Do pobrania: