Szkolenie realizatorów Programu Strażnicy Uśmiechu:

"Strażnicy Uśmiechu" to program profilaktyczno - wychowawczy autorstwa prof. Nady Ignjatović - Savić do realizacji w szkołach podstawowych. Centrum Pozytywnej Edukacji oferuje program "Strażnicy Uśmiechu" dla nauczycieli z jednej szkoły, jako oferta do budowania szkolnego programu wychowawczo - profilaktycznego. Organizujemy szkolenie dla grupy 12- 18 nauczycieli w wymiarze 14 godzin dydaktycznych (dwa dni szkoleniowe). Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje scenariusze do prowadzenia zajęć z dziećmi cz.1 w klasach I-III lub cz.2 w klasach IV-VIII.

Szkolenie nie tylko przygotowuje do prowadzenia zajęć z dziećmi, ale także ma na celu rozwój kompetencji psychospołecznych nauczycieli i refleksję nad pracą wychowawczą szkoły. Jak pokazują doświadczenia z wprowadzania tego programu do szkół, nauczyciele, po ukończeniu szkolenia, chętniej współpracują ze sobą, co pozwala na zbudowanie klimatu społecznego w szkole, mającego pozytywny wpływ zarówno na zachowanie, jak też wyniki nauczania.

Szkoły z całego kraju mogą zakupić program, składając zamówienie (Karta zamówienia).

Najlepsze efekty przynosi wprowadzanie programu "Strażnicy Uśmiechu" i organizacja szkolenia dla nauczycieli z jednej szkoły. Ponieważ jednak nie zawsze udaje się przekonać dyrekcję szkoły, że jest to bardzo dobra inwestycja w doskonalenie kadry, przyjmowane są też indywidualne zgłoszenia od nauczycieli, którzy chcieliby ukończyć kurs i prowadzić zajęcia ze swoimi uczniami. Koszt dwudniowego kursu  dla jednego nauczyciela wynosi 300,00 zł. od osoby. Kursy organizowane są po zebraniu się grupy 12 osób. Nauczyciele  zainteresowani prowadzeniem zajęć w programie  proszeni są o wypełnienie i odesłanie Karty zgłoszenia na szkolenie realizatorów programu "Strażnicy Uśmiechu".

 

do pobrania:

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.