logo apteczka

Zasady realizacji programu

Program  Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej może być  realizowany przez nauczycieli, psychologów, pedagogów z uczniami w wieku 8 – 12 lat. W trakcie jednego lub dwóch lat szkolnych nauczyciel prowadzi zajęcia w wymiarze dwóch lub trzech spotkań z każdej z dziesięciu części, razem jest to 30 spotkań.  

Zajęcia z dziećmi prowadzone są na podstawie opracowanych scenariuszy i materiałów dodatkowych. Przed przystąpieniem do realizacji programu nauczyciele uczestniczą w szkoleniu (14 godz. dydaktycznych), prowadzonym przez przeszkolonych trenerów programu APTECZKA. Celem szkolenia dla realizatorów jest zapoznanie z programem i najważniejszymi informacjami dotyczącymi realizacji zajęć z dziećmi. Szkolenie ma formę warsztatów, w trakcie których nauczyciele wykonują ćwiczenia i zadania, które pomagają zrozumieć podstawowe założenia psychologii pozytywnej i jej zastosowanie w programie. Na podstawie szkolenia i materiałów mogą prowadzić zajęcia w kolejnych latach z kolejnymi grupami dzieci. (karta zgłoszenia – pobierz)

Program APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ składa się z następujących elementów:

  1. Szkolenie dla nauczyciela w wymiarze 14 godz. dydaktycznych.
  2. Materiały dla nauczyciela do realizacji zajęć z dziećmi.
  3. Propozycje  listów do  rodziców.
  4. Propozycje materiałów dodatkowych.
  5. Praktyczna teczka, którą można uzupełniać, dodając w trakcie realizacji programu własne materiały i pomysły uzupełniające program.
  6. Link  z dodatkowymi materiałami w wersji elektronicznej.

Nauczyciel może prowadzić zajęcia w kolejnych latach z następnymi grupami dzieci bez konieczności dokupowania jakichkolwiek materiałów dodatkowych.