Przyjaciele Zippiego

Pakiet materiałów jest dostępny odpłatnie wyłącznie wraz ze szkoleniem dla nauczycieli.

(Nauczyciele, którzy z różnych względów zmieniają miejsce pracy, na podstawie Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia – mogą zakupić pojedynczy pakiet materiałów dla nauczyciela w cenie 250 zł. Również szkoła czy przedszkole, w którym zostaje pakiet materiałów – mogą zakupić szkolenie dla nowego nauczyciela – w cenie 250 zł).

Pakiet materiałów do realizacji programu zawiera:

 • Zeszyty tematyczne do każdej z 6 części programu, zawierające scenariusze do prowadzenia zajęć z dziećmi
 • Wskazówki dla nauczycieli
 • Przewodnik dla rodziców
 • Zestaw ilustracji do każdej części
 • Aneksy z pomocami do prowadzenia ćwiczeń

Program składa się z sześciu części:

 • Uczucia

Dzieci omawiają uczucia smutku, szczęścia, złości, zazdrości i zdenerwowania. Ćwiczą mówienie tego, jak czują się w różnych sytuacjach i poznają sposoby poprawiania własnego samopoczucia.

 • Komunikacja

W ramach tej części dzieci uczą się skutecznej komunikacji. Program uczy dzieci wysłuchiwać innych. Uczy ich jak prosić o pomoc i mówić to, co chce się powiedzieć, nawet w niesprzyjających okolicznościach. Często nawet „ciche” dzieci otwierają się w czasie spotkań i uczą się wyrażać siebie swobodniej.

 • Nawiązywanie i zrywanie więzi

Dzieci uczą się o przyjaźni – jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie, jak radzić sobie z samotnością i odrzuceniem. Ćwiczą jak mówić przepraszam i jak godzić się z przyjacielem po sprzeczce.

 • Rozwiązywanie konfliktów

Ta część dotyczy tego, jak rozwiązywać konflikty, a według nauczycieli szybko sprawia, że dzieci łatwiej akceptują swoje odmienności. Ta część w szczególności, dotyczy problemu prześladowania i tego, co dzieci mogą zrobić, jeśli ktoś prześladuje je lub kogoś innego.

 • Przeżywanie zmiany i straty

Ta część stanowi refleksję nad radzeniem sobie ze zmianami, zarówno wielkimi jak i małymi. Największą zmianą ze wszystkich możliwych, jest czyjaś śmierć. Mimo, że dorośli często uważają, że śmierć jest bardzo trudnym tematem do rozmowy, to jednak małe dzieci bardzo rzadko tak uważają. Chętnie wykorzystują okazję do otwartego mówienia na temat, który stał się tabu dla wielu dorosłych. Jedno spotkanie poświęcone jest odwiedzeniu miejsca pamięci lub cmentarza i może wyda się to zaskakujące, ale jest ono często określane jako najowocniejsze spotkanie z całego programu.

 • Dajemy sobie radę

Ostatnia część stanowi podsumowanie wszystkiego, czego dzieci nauczyły się: znajdowania różnych sposobów radzenia sobie, pomagania innym oraz adaptowania się do nowych sytuacji. Końcowe spotkanie jest swego rodzaju świętowaniem, połączonym z wręczaniem koron i dyplomów.
Każda część zawiera odrębne opowiadanie. Opowiadania prezentują bohaterów w okolicznościach dobrze znanych małym dzieciom takich jak: przyjaźnienie się, zdobywanie i tracenie przyjaciół, prześladowanie, radzenie sobie ze zmianą i stratą. Każde opowiadanie jest zilustrowane przy pomocy zestawu barwnych obrazków i uzupełnione zadaniami takimi jak rysowanie, odgrywanie ról i zabawy.

Pakiet materiałów dla nauczycieli wraz z pomocami dla dzieci jest dostępny odpłatnie wyłącznie wraz ze szkoleniem (zob. upowszechnianie).

Materialy

Zasady realizacji programu Przyjaciele Zippiego w Polsce:

 1. Licencja:

  Międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego jest realizowany w Polsce na podstawie licencji. Umowa licencyjna została zawarta 17.05.2010 r. pomiędzy właścicielem programu – angielską Fundacją Partnership For Children a organizacją partnerską, posiadającą wyłączność na terenie Polski – Centrum Pozytywnej Edukacji (niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli).

 2. Umowy z placówkami doskonalenia nauczycieli:

  W celu udostępnienia programu w całej Polsce -  placówki doskonalenia nauczycieli podpisują  porozumienie z CPE o współpracy przy upowszechnianiu programu i na tej podstawie zapraszają nauczycieli do realizacji programu. Lista placówek oraz trenerów wraz  z danymi teleadresowymi znajduje się na stronie www.pozytywnaedukacja.pl.

 3. Formularz Praw Autorskich:

   Placówka doskonalenia jest odpowiedzialna za to, by każdy uczestnik szkolenia przed otrzymaniem materiałów, wypełnił Formularz Praw Autorskich i przekazał podpisany Formularz Trenerce prowadzącej szkolenie.  Za pomocą Formularza Praw Autorskich zbierane są też informacje o liczbie dzieci, z którymi program będzie prowadzony po raz pierwszy. Formularz Praw Autorskich nauczyciel wypełnia tylko raz – przed otrzymaniem materiałów i  zobowiązanie to  jest ważne  przez wszystkie lata korzystania z programu.

 4. Deklaracja o kontynuacji:

Kontynuacja programu w kolejnych latach, z nowymi grupami dzieci wiąże się z obowiązkiem zgłoszenia do Centrum Pozytywnej Edukacji i do Trenera, który prowadził szkolenie -  Deklaracji o kontynuacji.  Trener reprezentujący placówkę doskonalenia informuje przedszkola i szkoły, które przystępują do programu po raz pierwszy, że kontynuacja programu w kolejnych latach wiąże się z obowiązkiem zgłoszenia w formie wypełnionej Deklaracji.

Zgłoszenie do CPE informacji o realizacji programu w danym roku szkolnym – w formie wypełnionej Deklaracji – stanowi podstawę formalno – prawną do korzystania z praw licencyjnych. Wypełnioną Deklarację należy przesłać informująć: w jakiej placówce, z jaką liczbą dzieci Program Przyjaciele Zippiego jest realizowany w danym roku szkolnym. 

 

realizacja_001
realizacja_001 realizacja_001
realizacja_002
realizacja_002 realizacja_002
realizacja_003
realizacja_003 realizacja_003
realizacja_004
realizacja_004 realizacja_004
realizacja_005
realizacja_005 realizacja_005
realizacja_006
realizacja_006 realizacja_006
realizacja_007
realizacja_007 realizacja_007
realizacja_008
realizacja_008 realizacja_008
realizacja_009
realizacja_009 realizacja_009
realizacja_010
realizacja_010 realizacja_010
realizacja_011
realizacja_011 realizacja_011
realizacja_012
realizacja_012 realizacja_012
realizacja_013
realizacja_013 realizacja_013
realizacja_014
realizacja_014 realizacja_014
realizacja_015
realizacja_015 realizacja_015
realizacja_016
realizacja_016 realizacja_016
realizacja_017
realizacja_017 realizacja_017
realizacja_018
realizacja_018 realizacja_018
realizacja_019
realizacja_019 realizacja_019
realizacja_020
realizacja_020 realizacja_020
realizacja_021
realizacja_021 realizacja_021
realizacja_022
realizacja_022 realizacja_022
realizacja_023
realizacja_023 realizacja_023
realizacja_024
realizacja_024 realizacja_024
realizacja_025
realizacja_025 realizacja_025
realizacja_026
realizacja_026 realizacja_026
realizacja_027
realizacja_027 realizacja_027
realizacja_028
realizacja_028 realizacja_028
realizacja_029
realizacja_029 realizacja_029
realizacja_030
realizacja_030 realizacja_030
realizacja_031
realizacja_031 realizacja_031
realizacja_032
realizacja_032 realizacja_032
realizacja_033
realizacja_033 realizacja_033
realizacja_034
realizacja_034 realizacja_034
realizacja_035
realizacja_035 realizacja_035
realizacja_036
realizacja_036 realizacja_036
realizacja_037
realizacja_037 realizacja_037
realizacja_038
realizacja_038 realizacja_038
realizacja_039
realizacja_039 realizacja_039
realizacja_040
realizacja_040 realizacja_040
realizacja_041
realizacja_041 realizacja_041
realizacja_042
realizacja_042 realizacja_042
realizacja_043
realizacja_043 realizacja_043
realizacja_044
realizacja_044 realizacja_044
realizacja_045
realizacja_045 realizacja_045
realizacja_046
realizacja_046 realizacja_046
realizacja_047
realizacja_047 realizacja_047
realizacja_048
realizacja_048 realizacja_048
realizacja_049
realizacja_049 realizacja_049
realizacja_050
realizacja_050 realizacja_050
realizacja_051
realizacja_051 realizacja_051
realizacja_052
realizacja_052 realizacja_052
realizacja_053
realizacja_053 realizacja_053
realizacja_054
realizacja_054 realizacja_054
realizacja_055
realizacja_055 realizacja_055
realizacja_056
realizacja_056 realizacja_056
realizacja_057
realizacja_057 realizacja_057
realizacja_058
realizacja_058 realizacja_058
realizacja_059
realizacja_059 realizacja_059
realizacja_060
realizacja_060 realizacja_060
realizacja_061
realizacja_061 realizacja_061
realizacja_062
realizacja_062 realizacja_062
realizacja_063
realizacja_063 realizacja_063
realizacja_064
realizacja_064 realizacja_064
realizacja_065
realizacja_065 realizacja_065
realizacja_066
realizacja_066 realizacja_066
realizacja_067
realizacja_067 realizacja_067
realizacja_068
realizacja_068 realizacja_068
realizacja_069
realizacja_069 realizacja_069
realizacja_070
realizacja_070 realizacja_070
realizacja_071
realizacja_071 realizacja_071
realizacja_072
realizacja_072 realizacja_072
realizacja_073
realizacja_073 realizacja_073
realizacja_074
realizacja_074 realizacja_074
realizacja_075
realizacja_075 realizacja_075
realizacja_076
realizacja_076 realizacja_076
realizacja_w01
realizacja_w01 realizacja_w01
realizacja_w02
realizacja_w02 realizacja_w02
realizacja_w03
realizacja_w03 realizacja_w03
realizacja_w05
realizacja_w05 realizacja_w05
realizacja_w06
realizacja_w06 realizacja_w06
realizacja_w08
realizacja_w08 realizacja_w08
realizacja_ww7
realizacja_ww7 realizacja_ww7

cwiczeniowka_okladka

Przeprowadzone po 9 latach badania ewaluacyjne na Litwie pokazały, że obecne nastolatki pamiętają zajęcia Zippiego. Pamiętają że siedzieli w kręgu i rozmawiali o uczuciach, o przyjaźni i innych bardzo ważnych sprawach. Realizacja programu dostarcza wielu okazji, by dzieci mogły zastanowić się, co powoduje że jest mi smutno lub wesoło, jak podtrzymywać przyjaźń, czy rozwiązywać konflikty

 

Opracowany dodatkowy Zeszyt Ćwiczeń pozwoli każdemu dziecku zabrać ze sobą swoje pomysły, by można było do nich zajrzeć i skorzystać w chwilach trudności, a po latach z rozrzewnieniem wspominać – jacy byliśmy mądrzy i dojrzali  w wieku 5 - 6 -7 … lat.

Ćwiczeniówka kosztuje 10 zł dla jednego dziecka, a zamówienia można składać do Trenerów Programu Przyjaciele Zippiego  lub bezpośrednio w Centrum Pozytywnej Edukacji.

program_przyjaciele_zippiego_dla_dzieci_z_speOpracowany został dodatkowy zeszyt metodyczny pt. „Program Przyjaciele Zippiego dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. Są to wskazówki metodyczne do realizacji programu „Przyjaciele Zippiego” w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych oraz specjalnych z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Dalsze informacje Ok Odmawiam