Realizacja w Polsce

Program „Przyjaciele Zippiego" cieszy się dużym zainteresowaniem nauczycieli i jest upowszechniany przez trenerów współpracujących z ośrodkami doskonalenia nauczycieli  na terenie całego kraju.

 

Realizacja programu „Przyjaciele Zippiego” w Polsce

Zestawienie danych – lata 2004 – 2019

Rok szkolny Liczba przeszkolonych nauczycieli Liczba szkół i przedszkoli realizujących program Liczba dzieci uczestniczących w programie Liczba przeszkolonych trenerów
2004/2005 24 15 270 3
2005/2006 213 157 4 240 23
2006/2007 405 335 7 850 36
2007/2008 443 259 7 075 23
2008/2009 916 809 24 276 24
2009/2010 1 086 613 16 479 23
2010/2011 1 011 631 16 763 6
2011/2012 719 595 18 545 -
2012/2013 632 474 15 926 6
2013/2014 492 453 15 705 6
2014/2015 776 433 15 200 6
2015/2016 594 456 14 909 -
2016/2017 935 500 15 765 2
2017/2018 842 580 20 687 3
2018/2019 899 732 25 418 7
Razem 9987 7042  221 098 168

 

Zasady realizacji programu

 Międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego jest realizowany w Polsce na podstawie licencji. Umowa licencyjna została zawarta 17.05.2010 r. pomiędzy właścicielem programu – angielską Fundacją Partnership For Children a organizacją partnerską, posiadającą wyłączność na terenie Polski – Centrum Pozytywnej Edukacji (niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli).

Program jest oferowany w całym kraju przez współpracujących z CPE trenerów i placówki doskonalenia nauczycieli. Na szkolenie dla realizatorów można zapisać się poprzez zgłoszenie (https://szkolenia.pozytywnaedukacja.pl/) lub znajdując najbliższy ośrodek lub trenera, którzy organizują szkolenie.

Koszt programu wraz ze szkoleniem i wszystkimi materiałami wynosi 600,00 zł. od osoby. 

Szkolenie trwa 12 godzin dydaktycznych i jest zazwyczaj realizowane w trakcie dwóch lub trzech spotkań. Każdy nauczyciel rejestrując się na szkolenie dla realizatorów programu Przyjaciele Zippiego wypełnia oświadczenie o przestrzeganiu praw autorskich. Oświadczenia są przechowywane w dokumentacji Centrum Pozytywnej Edukacji.

Po ukończeniu szkolenia nauczyciel prowadzi z dziećmi 24 spotkania, zazwyczaj raz w tygodniu (trwające ok. jednej godziny lekcyjnej) w trakcie jednego roku szkolnego.

Podstawę formalno - prawną do korzystania z programu i Licencji stanowi DEKLARACJA REALIZACJI.

W każdym roku szkolnym realizację programu "Przyjaciele Zippiego" - należy zgłosić do Centrum Pozytywnej Edukacji, wypełniając elektroniczny formularz DEKLARACJI. W ten sposób zbierane są dane o liczbie dzieci uczestniczących w programie, liczbie szkół i przedszkoli oraz liczbie nauczycieli realizujących program.

 Te informacje są sumowane i w posatci raportu zbiorczego przekazywane do fundacji Partnership for Children.

Na podstawie wypełnionej DEKLARACJI można zamówić również materiałydo prowadzenia zajęć dla nowych dzieci uczestniczących w programie.

Galeria zdjęć z realizacji programu

Kliknij w zdjęcie aby zobaczyć całą galerię zdjęć!