Centrum Pozytywnej Edukacji (CPE) jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli  o zasięgu ogólnokrajowym, prowadzoną na podstawie:

  1. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. z późn. );
  2. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie
    placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 r. poz.1045 );
  3.  Statutu

 

Centrum zostało powołane i jest  prowadzone przez Elżbietę Nerwińską. Siedzibą Centrum jest Warszawa (01-327), ul. Sochaczewska 31 B.

Decyzją z dnia 14 stycznia 2022 r. CPE otrzymało akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty (nr wpisu 42).

W dniu 10 lutego 2020 r. Centrum Pozytywnej Edukacji zostało wpisane do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli województwa mazowieckiego, prowadzonej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

 

Zaświadczenie nr 161/NPDN/2020.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.