Zasady realizacji programu Przyjaciele Zippiego w Polsce:

  1. Licencja:

    Międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego jest realizowany w Polsce na podstawie licencji. Umowa licencyjna została zawarta 17.05.2010 r. pomiędzy właścicielem programu – angielską Fundacją Partnership For Children a organizacją partnerską, posiadającą wyłączność na terenie Polski – Centrum Pozytywnej Edukacji (niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli).

  2. Umowy z placówkami doskonalenia nauczycieli i trenerami:

    W celu udostępnienia programu w całej Polsce - CPE podpisuje porozumienia o współpracy przy upowszechnianiu programu z placówkami doskonalenia nauczycieli oraz indywidualnymi trenerami. Lista placówek oraz trenerów wraz  z danymi teleadresowymi znajduje się na stronie www.pozytywnaedukacja.pl.

  3. Formularz Praw Autorskich:

    Każdy nauczyciel uczestniczący w szkoleniu dla realizatorów programu Przyjaciele Zippiego jest zobowiązany wypełnić i podpisać oświadczenie o przestrzeganiu praw autorskich -  Formularz Praw Autorskich. Formularze są zbierane i przechowywane w dokumentacji Centrum Pozytywnej Edukacji.  Formularz Praw Autorskich nauczyciel wypełnia tylko raz, na pierwszym szkoleniu, przed otrzymaniem materiałów i  zobowiązanie to  jest ważne  przez wszystkie lata korzystania z programu.

  4. DEKLARACJA realizacji:

        Realizacja programu w kolejnych latach, z nowymi grupami dzieci wiąże się z obowiązkiem zgłoszenia do               Centrum Pozytywnej Edukacji  -  wypełnionej DEKLARACJI. 

Zgłoszenie do CPE informacji o realizacji programu w danym roku szkolnym – w formie wypełnionej Deklaracji – stanowi podstawę formalno – prawną do korzystania z programu i z praw licencyjnych. Wypełnioną Deklarację należy przesłać mailem informując w ten sposób: w której placówce, przez których nauczycieli i co najwazniejsze - z jaką liczbą dzieci Program Przyjaciele Zippiego jest realizowany w danym roku szkolnym. Te informacje są sumowane i w posatci raportu zbiorczego przekazywane do Partnership for Children.

Na podstawie DEKLARACJI można zamówić również materiałydo prowadzenia zajęć dla nowych dzieci uczestniczących w programie.

 

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.