Zasady realizacji programu Przyjaciele Zippiego w Polsce:

  1. Licencja:

    Międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego jest realizowany w Polsce na podstawie licencji. Umowa licencyjna została zawarta 17.05.2010 r. pomiędzy właścicielem programu – angielską Fundacją Partnership For Children a organizacją partnerską, posiadającą wyłączność na terenie Polski – Centrum Pozytywnej Edukacji (niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli).

  2. Umowy z placówkami doskonalenia nauczycieli:

    W celu udostępnienia programu w całej Polsce -  placówki doskonalenia nauczycieli podpisują  porozumienie z CPE o współpracy przy upowszechnianiu programu i na tej podstawie zapraszają nauczycieli do realizacji programu. Lista placówek oraz trenerów wraz  z danymi teleadresowymi znajduje się na stronie www.pozytywnaedukacja.pl.

  3. Formularz Praw Autorskich:

     Placówka doskonalenia jest odpowiedzialna za to, by każdy uczestnik szkolenia przed otrzymaniem materiałów, wypełnił Formularz Praw Autorskich i przekazał podpisany Formularz Trenerce prowadzącej szkolenie.  Za pomocą Formularza Praw Autorskich zbierane są też informacje o liczbie dzieci, z którymi program będzie prowadzony po raz pierwszy. Formularz Praw Autorskich nauczyciel wypełnia tylko raz – przed otrzymaniem materiałów i  zobowiązanie to  jest ważne  przez wszystkie lata korzystania z programu.

  4. Deklaracja o kontynuacji:

Kontynuacja programu w kolejnych latach, z nowymi grupami dzieci wiąże się z obowiązkiem zgłoszenia do Centrum Pozytywnej Edukacji i do Trenera, który prowadził szkolenie -  Deklaracji o kontynuacji.  Trener reprezentujący placówkę doskonalenia informuje przedszkola i szkoły, które przystępują do programu po raz pierwszy, że kontynuacja programu w kolejnych latach wiąże się z obowiązkiem zgłoszenia w formie wypełnionej Deklaracji.

Zgłoszenie do CPE informacji o realizacji programu w danym roku szkolnym – w formie wypełnionej Deklaracji – stanowi podstawę formalno – prawną do korzystania z praw licencyjnych. Wypełnioną Deklarację należy przesłać informująć: w jakiej placówce, z jaką liczbą dzieci Program Przyjaciele Zippiego jest realizowany w danym roku szkolnym. 

 

realizacja_001
realizacja_001 realizacja_001
realizacja_002
realizacja_002 realizacja_002
realizacja_003
realizacja_003 realizacja_003
realizacja_004
realizacja_004 realizacja_004
realizacja_005
realizacja_005 realizacja_005
realizacja_006
realizacja_006 realizacja_006
realizacja_007
realizacja_007 realizacja_007
realizacja_008
realizacja_008 realizacja_008
realizacja_009
realizacja_009 realizacja_009
realizacja_010
realizacja_010 realizacja_010
realizacja_011
realizacja_011 realizacja_011
realizacja_012
realizacja_012 realizacja_012
realizacja_013
realizacja_013 realizacja_013
realizacja_014
realizacja_014 realizacja_014
realizacja_015
realizacja_015 realizacja_015
realizacja_016
realizacja_016 realizacja_016
realizacja_017
realizacja_017 realizacja_017
realizacja_018
realizacja_018 realizacja_018
realizacja_019
realizacja_019 realizacja_019
realizacja_020
realizacja_020 realizacja_020
realizacja_021
realizacja_021 realizacja_021
realizacja_022
realizacja_022 realizacja_022
realizacja_023
realizacja_023 realizacja_023
realizacja_024
realizacja_024 realizacja_024
realizacja_025
realizacja_025 realizacja_025
realizacja_026
realizacja_026 realizacja_026
realizacja_027
realizacja_027 realizacja_027
realizacja_028
realizacja_028 realizacja_028
realizacja_029
realizacja_029 realizacja_029
realizacja_030
realizacja_030 realizacja_030
realizacja_031
realizacja_031 realizacja_031
realizacja_032
realizacja_032 realizacja_032
realizacja_033
realizacja_033 realizacja_033
realizacja_034
realizacja_034 realizacja_034
realizacja_035
realizacja_035 realizacja_035
realizacja_036
realizacja_036 realizacja_036
realizacja_037
realizacja_037 realizacja_037
realizacja_038
realizacja_038 realizacja_038
realizacja_039
realizacja_039 realizacja_039
realizacja_040
realizacja_040 realizacja_040
realizacja_041
realizacja_041 realizacja_041
realizacja_042
realizacja_042 realizacja_042
realizacja_043
realizacja_043 realizacja_043
realizacja_044
realizacja_044 realizacja_044
realizacja_045
realizacja_045 realizacja_045
realizacja_046
realizacja_046 realizacja_046
realizacja_047
realizacja_047 realizacja_047
realizacja_048
realizacja_048 realizacja_048
realizacja_049
realizacja_049 realizacja_049
realizacja_050
realizacja_050 realizacja_050
realizacja_051
realizacja_051 realizacja_051
realizacja_052
realizacja_052 realizacja_052
realizacja_053
realizacja_053 realizacja_053
realizacja_054
realizacja_054 realizacja_054
realizacja_055
realizacja_055 realizacja_055
realizacja_056
realizacja_056 realizacja_056
realizacja_057
realizacja_057 realizacja_057
realizacja_058
realizacja_058 realizacja_058
realizacja_059
realizacja_059 realizacja_059
realizacja_060
realizacja_060 realizacja_060
realizacja_061
realizacja_061 realizacja_061
realizacja_062
realizacja_062 realizacja_062
realizacja_063
realizacja_063 realizacja_063
realizacja_064
realizacja_064 realizacja_064
realizacja_065
realizacja_065 realizacja_065
realizacja_066
realizacja_066 realizacja_066
realizacja_067
realizacja_067 realizacja_067
realizacja_068
realizacja_068 realizacja_068
realizacja_069
realizacja_069 realizacja_069
realizacja_070
realizacja_070 realizacja_070
realizacja_071
realizacja_071 realizacja_071
realizacja_072
realizacja_072 realizacja_072
realizacja_073
realizacja_073 realizacja_073
realizacja_074
realizacja_074 realizacja_074
realizacja_075
realizacja_075 realizacja_075
realizacja_076
realizacja_076 realizacja_076
realizacja_w01
realizacja_w01 realizacja_w01
realizacja_w02
realizacja_w02 realizacja_w02
realizacja_w03
realizacja_w03 realizacja_w03
realizacja_w05
realizacja_w05 realizacja_w05
realizacja_w06
realizacja_w06 realizacja_w06
realizacja_w08
realizacja_w08 realizacja_w08
realizacja_ww7
realizacja_ww7 realizacja_ww7

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Dalsze informacje Ok Odmawiam