Program „Przyjaciele Zippiego” powstał we współpracy psychologów z Uniwersytetów w Kanadzie, Norwegii i Wielkiej Brytanii. Właścicielem programu jest angielska fundacja „Partnerstwo dla Dzieci” – „Partnership for Children” PFC www.partnershipforchildren.org.uk.

Partnership for Children ma swoją siedzibę w Kingston nad Tamizą, w południowej części Londynu. Członkami zarządu są zaufane osoby z różnych krajów, naukowcy, psychologowie i przedstawiciele biznesu, a obsługę fundacji zapewnia zaledwie kilkoro pracowników. 

Fundacja Partnership for Children  powołana została na podstawie doświadczeń organizacji o nazwie Befrienders International, zajmującej się przeciwdziałaniem samobójstwom.
Psychologowie z Befrienders International prowadzili dostępny na całym świecie telefon zaufania, aby pomagać osobom zdesperowanym lub zamierzającym popełnić samobójstwo. Wielu dzwoniących mówiło to samo zdanie: Nie wiem, co zrobić, nie widzę żadnego wyjścia. Zraniło ich życie i nie umieli sobie poradzić. Czasem samobójstwo wydawało się jedynym rozwiązaniem.

Przedstawiciele Befrieders International doszli do wniosku, że jeśli małe dzieci nauczyłyby się rozwiązywać konflikty i radzić sobie z trudnościami w codziennym życiu, to byłyby lepiej przygotowane do radzenia sobie z kryzysami w okresie dorastania i dorosłości. W wyniku tych refleksji powstał program o nazwie Reaching Young Europe. Uczył on sześcio- i siedmiolatki umiejętności radzenia sobie w życiu.

Rezultaty okazały się tak dobre, że zdecydowano się powołać nową instytucję, aby rozszerzać pracę z dziećmi i młodzieżą. Partnership for Children, które obecnie jest zupełnie niezależną od Befrieders International jednostką, rozpoczęło działalność w styczniu 2002 roku. Program Reaching Young Europe został wzbogacony o nowe elementy, zmieniono  jego nazwę i jest wdrażany jako program  Zippy’s Friends - "Przyjaciele Zippiego".

Program był gruntownie badany i ewaluowany w Danii oraz na Litwie. W trakcie sześcioletniego okresu testowania i udoskonalania powstała jego obecna wersja. Aktualnie jest realizowany w wielu krajach na całym świecie. Partnerami PFC, wdrażającymi program w poszczególnych krajach, są zazwyczaj organizacje pozarządowe oraz  instytucje zajmujące się  kształceniem i doskonaleniem nauczycieli.

 

W 2005 roku Pracownia Promocji Zdrowia Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej przeprowadziła pilotaż programu w wybranych warszawskich przedszkolach i szkołach podstawowych. Było to możliwe, dzięki wsparciu finansowemu otrzymanemu od firmy produkującej drukarki komputerowe „OKI”. Po zakończeniu pilotażu w CMPP-P podjęto decyzję o upowszechnianiu programu w szkołach i przedszkolach w całej Polsce.

W latach 2005-2009, na mocy umowy licencyjnej z PFC program był oferowany przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej (centralną placówkę doskonalenia nauczycieli powołaną i prowadzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej) we współpracy z regionalnymi ośrodkami doskonalenia nauczycieli.

Po przekształceniu CMPP-P w Ośrodek Rozwoju Edukacji od dnia 1.01.2010r – przestała obowiązywać umowa licencyjna na wdrażanie programu.

Od tego czasu wyłącznym, licencjonowanym partnerem PFC w Polsce jest Centrum Pozytywnej Edukacji (COPE).

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.