LOGO STRAZNICY USMIECHU

Adresowany do szkół podstawowych program profilaktyczno – wychowawczy „Strażnicy Uśmiechu” to cykl zajęć  psychoedukacyjnych, realizowanych na podstawie 32 scenariuszy, przeznaczonych dla:

  • dzieci w wieku od 5 do 10 lat - Strażnicy Uśmiechu część 1 – dla przedszkoli i klas I - III  szkół podstawowych;
  • dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 15 lat  - Strażnicy Uśmiechu część 2 – dla klas IV-VIII szkół podstawowych;

Program „Strażnicy Uśmiechu” (z ang. „Smile Keepers”, po serbsku: „Czuwary Smiecha”) został opracowany przez Nadę Ignjatović-Savić - profesorkę psychologii  Uniwersytetu  Belgradzkiego w Serbii, po trudnych doświadczeniach wojny w krajach byłej Jugosławii.

Program ten został zaadaptowany do realizacji w polskich szkołach przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej  (ogólnopolską placówkę doskonalenia nauczycieli powołaną i prowadzoną przez Ministra Edukacji Narodowej w latach 1977 - 2009).

W roku 2006 przeprowadzono pilotaż programu w kilkunastu szkołach podstawowych w całej Polsce. Wersja pilotażowa programu „Strażnicy Uśmiechu” została oceniona pozytywnie przez uczniów, nauczycieli i rodziców, ze szkół biorących udział w pilotażu.

Od 2010 roku program „Strażnicy Uśmiechu” wraz z materiałami do jego realizacji – jest oferowany przez CENTRUM POZYTYWNEJ EDUKACJI  i współpracujących z CPE Trenerów i Instruktorów.

W opinii nauczycieli, którzy uczestniczyli w szkoleniach i prowadzili warsztaty z dziećmi  w ostatnich latach, wdrożenie programu w szkole przyczynia się m.in. do:

  • poprawy klimatu społecznego szkoły,
  • zmniejszenia poziomu agresji i  przemocy wśród uczniów,
  • zwiększonej satysfakcji z pracy wśród nauczycieli.

Program „Strażnicy Uśmiechu” może stanowić podstawę pracy wychowawczej oraz działań profilaktycznych w przedszkolach i szkołach  podstawowych.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.