„Można powiedzieć, że żyjemy tylko wtedy, gdy nasze serca są świadome posiadanych skarbów.”

Thornton Wilder

 logo apteczka

Program wyrósł z marzeń i potrzeb autorek związanych z potrzebą kształtowania pozytywnego postrzegania siebie i świata. Rozwijał się powoli od roku 2009, ale szczególnego wiatru w żagle dostał pod wpływem 10 Wskazań dla zachowania zdrowia psychicznego i projektu Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej dla dzieci, zaprezentowanego przez  Sigrun Danielsdottir z Islandii na międzynarodowych warsztatach dla koordynatorów programu Przyjaciele Zippiego (Oxford 2012). Programy te są jednak zupełnie niezależne i autorki polskiego programu nie korzystały z materiałów do programu zrealizowanego w Islandii.

Sylwia Wierzchowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, pedagog, tutor, trener umiejętności psychospołecznych i programów promocji zdrowia m.in.: Przyjaciele Zippiego, Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, Program Wspierania Rodziny, Odyseja Umysłu. Autorka i współautorka własnych programów m.in.: Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej, programów kształtujących umiejętności społeczne, tutorskiej metody na rodzinne spotkania przy stole; gier edukacyjnych;

 Elżbieta Nerwińska – pedagog, nauczyciel, tutor, trener programów: Przyjaciele Zippiego, Strażnicy Uśmiechu, Tutoring Szkolny. Przez wiele lat związana z systemem doskonalenia nauczycieli, m.in. dyrektor Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej, dyrektor i twórczyni Centrum Pozytywnej Edukacji – niepublicznej placówki doskonalenia nauczycieli.

  • 2014/15 - Pierwsza realizacja programu prowadzona przez S. Wierzchowską z klasą III szkoły podstawowej „Skrzydła” w Lublinie. Analiza przydatności pierwszych scenariuszy, wnioski z pracy z dziećmi stały się podstawą opracowania pierwszej wersji programu.
  • 2015/16 – pierwsze szkolenie dla 15 realizatorów/nauczycieli, prowadzone przez autorki programu w Lublinie, na podstawie materiałów w wersji powielaczowej + ewaluacja szkolenia i analiza przydatności programu do pracy w szkole. Pilotażowa realizacja programu przez Elżbietę Milczarek.
  • Do 31 sierpnia 2016r. opracowanie i wydrukowanie pierwszej wersji materiałów – scenariuszy do prowadzenia zajęć z dziećmi oraz zeszytu metodycznego dla nauczyciela.
  • Wrzesień 2016/17 – pierwsze szkolenia dla trenerów programu, analiza konstrukcji i metodyki programu, opracowanie i ewaluacja scenariusza szkoleń dla nauczycieli, materiałów dla trenera.
  • 2016/18 - Każde szkolenie przygotowujące do realizacji programu Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej – poddawane jest ocenie, a karty ewaluacyjne są analizowane bardzo starannie przez koordynatora programu.
  • 2017/18 – przygotowanie – na podstawie zebranych danych i ocen – drugiego, poprawionego wydania scenariuszy. Na podstawie uwag i potrzeb zgłaszanych przez nauczycieli, wprowadzone zostały zmiany w scenariuszach do prowadzenia zajęć z uczniami.

Rok szkolny

Ilość szkoleń

Ilość uczestników

2016/17

19

258

2017/18

27

377

2018/19

35

517

Razem

81

1152

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.