logo apteczka

Realizacja programu powinna przyczynić się do rozwijania w dzieciach umiejętności radzenia sobie ze stresem i trudnościami poprzez kształtowanie uważnego myślenia,  budowania pozytywnych przekonań, wiary w siebie i zrozumienia dla innych.

Celem programu APTECZKA jest rozwijanie w dzieciach w wieku 8-12 lat podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie do samodzielnego radzenia sobie w sytuacjach trudnych, by wzmocnić ich odporność na stres, kształtować optymistyczne, pozytywne nastawienie do życia. Autorki programu - Sylwia Wierzchowska oraz Elżbieta Nerwińska, podążając za założeniami psychologii pozytywnej,  sformułowanymi przez amerykańskiego psychologa Martina E. P. Seligmana, przyjęły, że optymizmu można się nauczyć, a postawa optymizmu może prowadzić do szczęśliwego i satysfakcjonującego życia.

W programie APTECZKA wykorzystana została koncepcja UWAŻNOŚCI (Mindfulness) oraz opracowana przez Jon Kabat – Zinna metoda redukcji stresu w oparciu o uważność. Na ich podstawie zaproponowane zostały działania mające na celu rozwijanie i wzmacnianie następujących umiejętności: rozpoznawania i nazywania uczuć, uważnego słuchania, współpracy, budowania dobrych relacji z innymi, rozpoznawania i przekształcania przekonań ograniczających oraz kształtowanie postaw: optymizmu, współpracy, kreatywności, wytrwałości, dbania o zdrowie, szczerości, życzliwości, wdzięczności i odwagi w snuciu marzeń.

2. tarcza cel

CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU

  1. Budowanie poczucia własnej wartości i prawidłowej samooceny na podstawie świadomości własnych uczuć i potrzeb. Kształtowanie pozytywnego myślenia i postawy optymizmu poprzez poznanie schematu interpretacji wydarzeń: WPS: W Wydarzenie – P Przekonanie – S Skutek i rozwijanie przekonania o możliwości wpływania na swoje samopoczucie, zachowanie oraz aktywnego poszukiwania pozytywnej interpretacji zdarzeń.
  2. Uczenie koncentracji i uważnego, świadomego podejścia do otaczającej rzeczywistości, do siebie i do innych. Ćwiczenie uważnego, zaczerpniętego z teorii Mindfulness podejścia, zapewniającego wyciszenie, naukę skupiania uwagi na tym, co w naszym życiu obecnie jest ważne. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, wytrwałości w dążeniu do celu.
  3. Kształtowanie umiejętności nawiązywania i utrzymywania bliskich relacji z innymi. Wzmacnianie poczucia własnej wartości i prawidłowej samooceny na podstawie pozytywnych relacji z innymi. W trakcie programu rozwijane jest u dzieci poczucie wspólnoty, umiejętności współpracy w grupie, pomagania sobie nawzajem, życzliwość jak również umiejętność okazywania wdzięczności.
  4. Rozwijanie kompetencji poznawczych i kreatywności. Poprzez poznawanie struktur mózgu, technik zapamiętywania i uczenia się a także ćwiczenie wytrwałości – program ma na celu osłabienie stresu szkolnego i zbudowanie pozytywnych postaw wobec szkoły i nauki.

 2. klucze

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.