Dnia 30 lipca 2013 r. Program Przyjaciele Zippiego uzyskał pozytywną opinię, jako Program obiecujący – czyli spełniający standardy jakości poziomu I, zgodnie z kryteriami oceny przyjętymi w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego

Rekomendacje są przyznawane przez zespół ekspertów reprezentujących Ośrodek Rozwoju Edukacji, Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii, Instytut Psychiatrii i Neurologii oraz Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przyznana obecnie rekomendacja I Stopnia oznacza, że jest to  Program obiecujący. Po przeprowadzeniu badań ewaluacyjnych w Polsce, które potwierdzą skuteczność Programu w zakresie wpływu na czynniki pośredniczące w osiągnięciu zmian w zachowaniu dzieci – możliwe będzie ubieganie się o przyznanie rekomendacji wyższego stopnia.

Międzynarodowy  Program promocji zdrowia psychicznego Przyjaciele Zippiego uzyskując rekomendacje  został wpisany na listę Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego. Informacje o programie są zamieszczone w związku z tym na stronach:

www.ore.edu.pl; www.kbpn.gov.pl; www.parpa.pl

 

Skan rekomendacji do pobrania: Rekomendacja

 

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.