Na mocy podpisanej z Partnership for Children umowy licencyjnej – Centrum Pozytywnej Edukacji jest jedynym i wyłącznym dysponentem programu „Przyjaciele Zippiego” na terytorium Polski.

Program jest oferowany na terenie całego kraju przez placówki doskonalenia nauczycieli, które zawarły z Centrum Pozytywnej Edukacji porozumienie na wdrażanie programu (lista ośrodków, które podpisały porozumienie). Trenerzy, reprezentujący ośrodki, z którymi zawarto porozumienie, oferują program, na który składa się:

 • Pakiet materiałów dla nauczyciela realizującego zajęcia w grupie do 30 dzieci;
 • Informator o programie dla rodziców;
 • 3 plakaty - materiały pomocnicze do realizacji programu;
 • materiały dodatkowe w wersji elektronicznej;
 • dwudniowe szkolenie, przygotowujące nauczycieli do realizacji programu (12 godzin dydaktycznych);
 • jedno spotkanie (ok. 3 godz.) organizowane dla nauczycieli w trakcie realizacji programu, mające na celu wymianę doświadczeń i udzielenie wsparcia przy realizacji programu;
 • zaświadczenia dla nauczycieli o ukończeniu szkolenia przygotowującego do realizacji programu.

Nauczyciele są przygotowywani do realizacji programu przez Trenerów, reprezentujących ośrodki doskonalenia nauczycieli w całej Polsce. Szkolenie dla nauczycieli trwa 12 godzin dydaktycznych. Przeszkoleni nauczyciele otrzymują pakiet materiałów ze scenariuszami do realizacji zajęć.

Do zadań nauczyciela realizującego program „Przyjaciele Zippiego” należy:

 • udział w szkoleniu dla realizatorów i podpisanie oświadczenia o przestrzeganiu praw autorskich,
 • poinformowanie rodziców o programie i uzyskanie ich zgody na udział dziecka w programie,
 • udział w 1 spotkaniu, w celu wymiany doświadczeń,
 • przeprowadzenie w ciągu jednego roku szkolnego 24 spotkań z dziećmi, zazwyczaj 1 spotkanie tygodniowo trwające ok. 45 min,
 • przesłanie do CPE w każdym roku realizacji programu, wypełnionej DEKLARACJI realizacji, z podaniem liczby dzieci uczestniczących w zajęciach; 
 • zrealizowanie programu w całości, z wykorzystaniem proponowanych scenariuszy i pomocy.

Nauczyciele zainteresowani realizacją programu w swoich placówkach proszeni są o kontakt z trenerami na terenie województwa lub z CPE.

Zippi  szkolenia
Zgorzelec

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.