Przyjaciele Zippiego

Pakiet materiałów jest dostępny odpłatnie wyłącznie wraz ze szkoleniem dla nauczycieli.

(Nauczyciele, którzy z różnych względów zmieniają miejsce pracy, na podstawie Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia – mogą zakupić pojedynczy pakiet materiałów dla nauczyciela w cenie 250 zł. Również szkoła czy przedszkole, w którym zostaje pakiet materiałów – mogą zakupić szkolenie dla nowego nauczyciela – w cenie 250 zł).

Pakiet materiałów do realizacji programu zawiera:

 • Zeszyty tematyczne do każdej z 6 części programu, zawierające scenariusze do prowadzenia zajęć z dziećmi
 • Wskazówki dla nauczycieli
 • Przewodnik dla rodziców
 • Zestaw ilustracji do każdej części
 • Aneksy z pomocami do prowadzenia ćwiczeń

Program składa się z sześciu części:

 • Uczucia

Dzieci omawiają uczucia smutku, szczęścia, złości, zazdrości i zdenerwowania. Ćwiczą mówienie tego, jak czują się w różnych sytuacjach i poznają sposoby poprawiania własnego samopoczucia.

 • Komunikacja

W ramach tej części dzieci uczą się skutecznej komunikacji. Program uczy dzieci wysłuchiwać innych. Uczy ich jak prosić o pomoc i mówić to, co chce się powiedzieć, nawet w niesprzyjających okolicznościach. Często nawet „ciche” dzieci otwierają się w czasie spotkań i uczą się wyrażać siebie swobodniej.

 • Nawiązywanie i zrywanie więzi

Dzieci uczą się o przyjaźni – jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie, jak radzić sobie z samotnością i odrzuceniem. Ćwiczą jak mówić przepraszam i jak godzić się z przyjacielem po sprzeczce.

 • Rozwiązywanie konfliktów

Ta część dotyczy tego, jak rozwiązywać konflikty, a według nauczycieli szybko sprawia, że dzieci łatwiej akceptują swoje odmienności. Ta część w szczególności, dotyczy problemu prześladowania i tego, co dzieci mogą zrobić, jeśli ktoś prześladuje je lub kogoś innego.

 • Przeżywanie zmiany i straty

Ta część stanowi refleksję nad radzeniem sobie ze zmianami, zarówno wielkimi jak i małymi. Największą zmianą ze wszystkich możliwych, jest czyjaś śmierć. Mimo, że dorośli często uważają, że śmierć jest bardzo trudnym tematem do rozmowy, to jednak małe dzieci bardzo rzadko tak uważają. Chętnie wykorzystują okazję do otwartego mówienia na temat, który stał się tabu dla wielu dorosłych. Jedno spotkanie poświęcone jest odwiedzeniu miejsca pamięci lub cmentarza i może wyda się to zaskakujące, ale jest ono często określane jako najowocniejsze spotkanie z całego programu.

 • Dajemy sobie radę

Ostatnia część stanowi podsumowanie wszystkiego, czego dzieci nauczyły się: znajdowania różnych sposobów radzenia sobie, pomagania innym oraz adaptowania się do nowych sytuacji. Końcowe spotkanie jest swego rodzaju świętowaniem, połączonym z wręczaniem koron i dyplomów.
Każda część zawiera odrębne opowiadanie. Opowiadania prezentują bohaterów w okolicznościach dobrze znanych małym dzieciom takich jak: przyjaźnienie się, zdobywanie i tracenie przyjaciół, prześladowanie, radzenie sobie ze zmianą i stratą. Każde opowiadanie jest zilustrowane przy pomocy zestawu barwnych obrazków i uzupełnione zadaniami takimi jak rysowanie, odgrywanie ról i zabawy.

Pakiet materiałów dla nauczycieli wraz z pomocami dla dzieci jest dostępny odpłatnie wyłącznie wraz ze szkoleniem (zob. upowszechnianie).

Materialy

Zasady realizacji programu Przyjaciele Zippiego w Polsce:

 1. Licencja:

  Międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego jest realizowany w Polsce na podstawie licencji. Umowa licencyjna została zawarta 17.05.2010 r. pomiędzy właścicielem programu – angielską Fundacją Partnership For Children a organizacją partnerską, posiadającą wyłączność na terenie Polski – Centrum Pozytywnej Edukacji (niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli).

 2. Umowy z placówkami doskonalenia nauczycieli:

  W celu udostępnienia programu w całej Polsce -  placówki doskonalenia nauczycieli podpisują  porozumienie z CPE o współpracy przy upowszechnianiu programu i na tej podstawie zapraszają nauczycieli do realizacji programu. Lista placówek oraz trenerów wraz  z danymi teleadresowymi znajduje się na stronie www.pozytywnaedukacja.pl.

 3. Formularz Praw Autorskich:

   Placówka doskonalenia jest odpowiedzialna za to, by każdy uczestnik szkolenia przed otrzymaniem materiałów, wypełnił Formularz Praw Autorskich i przekazał podpisany Formularz Trenerce prowadzącej szkolenie.  Za pomocą Formularza Praw Autorskich zbierane są też informacje o liczbie dzieci, z którymi program będzie prowadzony po raz pierwszy. Formularz Praw Autorskich nauczyciel wypełnia tylko raz – przed otrzymaniem materiałów i  zobowiązanie to  jest ważne  przez wszystkie lata korzystania z programu.

 4. Deklaracja o kontynuacji:

Kontynuacja programu w kolejnych latach, z nowymi grupami dzieci wiąże się z obowiązkiem zgłoszenia do Centrum Pozytywnej Edukacji i do Trenera, który prowadził szkolenie -  Deklaracji o kontynuacji.  Trener reprezentujący placówkę doskonalenia informuje przedszkola i szkoły, które przystępują do programu po raz pierwszy, że kontynuacja programu w kolejnych latach wiąże się z obowiązkiem zgłoszenia w formie wypełnionej Deklaracji.

Zgłoszenie do CPE informacji o realizacji programu w danym roku szkolnym – w formie wypełnionej Deklaracji – stanowi podstawę formalno – prawną do korzystania z praw licencyjnych. Wypełnioną Deklarację należy przesłać informująć: w jakiej placówce, z jaką liczbą dzieci Program Przyjaciele Zippiego jest realizowany w danym roku szkolnym. 

 

cwiczeniowka_okladka

Przeprowadzone po 9 latach badania ewaluacyjne na Litwie pokazały, że obecne nastolatki pamiętają zajęcia Zippiego. Pamiętają że siedzieli w kręgu i rozmawiali o uczuciach, o przyjaźni i innych bardzo ważnych sprawach. Realizacja programu dostarcza wielu okazji, by dzieci mogły zastanowić się, co powoduje że jest mi smutno lub wesoło, jak podtrzymywać przyjaźń, czy rozwiązywać konflikty

 

Opracowany dodatkowy Zeszyt Ćwiczeń pozwoli każdemu dziecku zabrać ze sobą swoje pomysły, by można było do nich zajrzeć i skorzystać w chwilach trudności, a po latach z rozrzewnieniem wspominać – jacy byliśmy mądrzy i dojrzali  w wieku 5 - 6 -7 … lat.

Ćwiczeniówka kosztuje 10 zł dla jednego dziecka, a zamówienia można składać do Trenerów Programu Przyjaciele Zippiego  lub bezpośrednio w Centrum Pozytywnej Edukacji.

Dnia 30 lipca 2013 r. Program Przyjaciele Zippiego uzyskał pozytywną opinię, jako Program obiecujący – czyli spełniający standardy jakości poziomu I, zgodnie z kryteriami oceny przyjętymi w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego

program_przyjaciele_zippiego_dla_dzieci_z_speOpracowany został dodatkowy zeszyt metodyczny pt. „Program Przyjaciele Zippiego dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. Są to wskazówki metodyczne do realizacji programu „Przyjaciele Zippiego” w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych oraz specjalnych z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych

partnership-okrojone-maleWłaścicielem programu „Przyjaciele Zippiego” jest angielska organizacja charytatywna „Partnerstwo dla Dzieci” – „Partnership for Children” PFC www.partnershipforchildren.org.uk.

Partnership for Children ma swoją siedzibę w Kingston nad Tamizą, w południowej części Londynu. Członkami zarządu organizacji są zaufane osoby z różnych krajów, naukowcy, psychologowie, terapeuci, nauczyciele. PFC wyrosło z organizacji o nazwie Befrienders International, zajmującej się przeciwdziałaniem samobójstwom.

Powyżej zamieszczamy wykaz ośrodków doskonalenia nauczycieli i innych instytucji, które we współpracy z Centrum Pozytywnej Edukacji oferują szkołom i przedszkolom możliwość realizacji Programu "Przyjaciele Zippiego" na terenie całego kraju.

Centrum Pozytywnej Edukacji, na mocy umowy licencyjnej z Partnership For Children jest  wyłącznym dysponentem Programu w Polsce.

Jeżeli, w zamieszczonym powyżej wykazie, znalazły się dane nieaktualne lub brakuje informacji o Państwa placówce  - zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji na ten temat na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (dane zostaną natychmiast poprawione, uzupełnione lub usunięte).
Serdecznie zapraszamy wszystkich do dalszej współpracy!

.

W 2005 roku Pracownia Promocji Zdrowia Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej przeprowadziła pilotaż programu w wybranych warszawskich przedszkolach i szkołach podstawowych. Było to możliwe, dzięki wsparciu finansowemu otrzymanemu od firmy produkującej drukarki komputerowe „OKI”. Po zakończeniu pilotażu w CMPPP podjęto decyzję o upowszechnianiu programu w szkołach i przedszkolach w całej Polsce.

W latach 2005-2009, na mocy umowy licencyjnej program był oferowany przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej (centralną placówkę doskonalenia nauczycieli powołaną i prowadzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej) we współpracy z regionalnymi ośrodkami doskonalenia nauczycieli.

Po przekształceniu CMPPP w Ośrodek Rozwoju Edukacji od dnia 1.01.2010r – umowa licencyjna na wdrażanie programu została rozwiązana. Od tego czasu wyłącznym, licencjonowanym partnerem PFC w Polsce jest Centrum Pozytywnej Edukacji (COPE).

Program „Przyjaciele Zippiego" cieszy się dużym zainteresowaniem nauczycieli i jest upowszechniany przez trenerów współpracujących z ośrodkami doskonalenia nauczycieli  na terenie całego kraju.

 

Realizacja programu „Przyjaciele Zippiego” w Polsce

Zestawienie danych – lata 2004 – 2015

Rok szkolny Liczba przeszkolonych nauczycieli Liczba szkół i przedszkoli realizujących program Liczba dzieci uczestniczących w programie Liczba przeszkolonych trenerów
2004/2005 24 15 270 3
2005/2006 213 157 4 240 23
2006/2007 405 335 7 850 36
2007/2008 443 259 7 075 23
2008/2009 916 809 24 276 24
2009/2010 1 086 613 16 479 23
2010/2011 1 011 631 16 763 6
2011/2012 719 595 18 545 -
2012/2013 632 474 15 926 6
2013/2014 492 453 15 705 6
2014/2015 776 433 15 200 6
2015/2016 594 456 14 909 -
2016/2017 935 500 15 765 2
2017/2018 842 580 20 687 3
Razem 9088   195 680 161

 

Wg danych opublikowanych w corocznym Raporcie wydawanym przez Partnership for Children (do pobrania ze strony: www.partnershipforchildren.org.uk A Review of 2010 – 2011) w Polsce co roku uczestniczy w programie Przyjaciele Zippiego najwięcej dzieci spośród wszystkich krajów europejskich.

Przedszkole w Sokółce 1Przedszkole w Sokółce 2

Przedszkole w Sokółce

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Dalsze informacje Ok Odmawiam